רונצ׳י

בשמחה גדולה נוכחה לדעת שאינה אוהבת את ילדיה מפני ששלה הם,
אלא מפני הידידות הנרקמת בזמן גידולם.

[גרסיה מארקס: אהבה בימי כולרה]